Ready for take off! - 20-01-2016

5 januari 2016:   EagleWorks is live!

Een nieuw jaar, een nieuw begin en een nieuwe status: als zelfstandig ondernemer! 
In de ruim 15 jaar dat ik voor verschillende opdrachtgevers in recruitment & development werkzaam ben geweest, heb ik veel gesprekken gevoerd met zowel werkgevers als werknemers.  Werkgevers waren op zoek naar de ideale kandidaat en werknemers naar de ideale opdrachtgever. De inhoudelijke definitie van 'ideaal' verschilde per situatie, maar vrijwel altijd werd er alleen gekeken naar de match tussen cv van de kandidaat en de gevraagde functie-eisen. Dit geeft inderdaad een redelijk beeld van wat een kandidaat tot dusver gedaan heeft, maar zegt weinig over datgene wat hij echt leuk vindt en waar hij echt goed in is. Doordat er weinig bekend is over zijn intrinsieke motivatie valt ook moeilijk te voorspellen of iemand bij de organisatie past en in hoeverre iemand nog verder kan groeien.

Hetzelfde gold voor ontwikkelingsgesprekken met medewerkers, waar vrijwel altijd de focus lag op het ontwikkelen van die vaardigheden waar iemand niet goed in was. Hier werd veel tijd, energie en geld in gestoken terwijl het uiteindelijke resultaat nooit verder dan gemiddeld kwam.

Door deze ervaringen ben ik me gaan verdiepen in datgene wat bepaalt of een werknemer op de juiste plek zit en hoe je iemand het meest effectief kan helpen in zijn persoonlijke groei. Uiteindelijk bleek het antwoord heel simpel. Om een wetenschappelijk onderbouwde voorspelling te kunnen doen of iemand goed tot zijn recht komt in een functie, bij een bepaald bedrijf moet je eerst zijn innerlijke drijfveren in kaart brengen. Hieruit kun je afleiden waar zijn talenten liggen en welke competenties goed cq minder goed ontwikkelbaar zijn. Door ook de drijfveren van een organisatie in kaart te brengen, kun je vervolgens beoordelen of er een match is tussen kandidaat en opdrachtgever.

In de dienstverlening van EagleWorks zijn kwaliteit en resultaat belangrijke kernwaarden. Ik geloof dat mensen die vanuit hun talenten werken, gelukkiger zijn en beter presteren. Daarom is het doorgronden van talenten de basis voor zowel training, coaching als recruitment.

Benieuwd hoe EagleWorks u verder kan helpen bij het realiseren van persoonlijke of zakelijke vooruitgang? Neem contact met ons op. We komen graag bij u langs!