Disclaimer

Privacy verklaring
EagleWorks houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens, zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die aan EagleWorks wordt verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. Met deze Verklaring willen we je informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. Deze Verklaring richt zich uitsluitend op werkzoekenden. EagleWorks spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. EagleWorks behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Algemene gegevens
Van alle bezoekers aan de website van EagleWorks worden algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen CV's, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonlijke gegevens
Als een bezoeker een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft EagleWorks enkele persoonlijke gegevens nodig, waaronder een naam en e-mailadres. Deze gegevens kunnen door EagleWorks worden gebruikt om jou op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig voor je kan zijn. We doen dit alleen als jij aangeeft dat je dat wilt.

Reageren op vacatures
Om jou in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze website, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht van onze opdrachtgevers te brengen, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wanneer je het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geef je daarmee expliciet toestemming aan EagleWorks om jouw persoonlijke gegevens te bewaren en (met jouw toestemming) aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, verplicht om ook jouw privacy te respecteren.

Gegevens wijzigen en verwijderen
Je kunt op elk gewenst moment besluiten om je CV aan te passen of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij EagleWorks verwijderd wilt hebben. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar info@EagleWorks.com.